Nere Aita,

zugan nagokizu, egin nitaz nai duzuna.
Dana dala, eskerrak zuri, edozertarako gertu nago,
ontzat artzen dut dana.

Zure naia nigan eta zure izaki guztietan,
ez dut besterik nai, Aita.

Nere bizia, zure eskuetan jartzen dut.
Zuri eskeintzen dizut, nere Aita,
biotz-biozetik maite zaitudalako,
eta neretzat, zu maitatzea,
zuri, nere burua eiskeintzea
eta zure eskuetan mugarik gabe
eta uste onez jartzea dalako,
zu, nere Aita zeralako.